Litteraturpristagarna

och deras böcker

Bästa meningar

Varje verks bästa mening lyfts fram i respektive recension, men för att verkligen ge dem den uppmärksamhet de förtjänar listas de även här. Read ‘em and weep:

1901 Prudhomme: ”Jag är vän af grottornas natt.”

1902 Mommsen: ”Men gudarna täckte sin älsklings slagsfält med lagrar.”

1903 Bjørnson: ”’Jag tror nästan jag ska be drottningen slå sig ner här, hon har några ägg att lägga’, tillfogade han sakta och såg ner på sina nakna ben.”

1904 Mistral: ”’Åhej och hå!’ så ropade då prinsen. / ’Hurra! Vi är Caburles argonauter!’”

1904 Echegaray:    ”Teodora: Lämna mig!

Ernesto: Med detta minne?

Teodora: Ack, min man ju dör där inne …

här jag själf av smärta dör… (vacklar och måste stödja sig mot länstolen för att icke falla.)”

1905 Sienkiewicz: ”Man kan inte gå förbi en basilika, ett badhus, ett bibliotek eller en bokhandel, utan att en poet står där och fäktar med armarna som en apa.”

1906 Carducci: ”Numidska hästar i vidrigt kaos.”

1907 Kipling: ”He sat upon a rock and called me every foul name he could lay tongue to.”

1908 Eucken: ”Thus man is himself a great problem.”

1909 Lagerlöf: ”Han var ung och blek och hade ett bekymrat utseende, som om han inte hade kunnat bära all den lärdom han hade insamlat under studieåret i Wittenberg.”

1910 Heyse: “The people of the hotel probably thought I was somewhat crackbrained, or an Englishman, which in their eyes comes much to the same thing.”

1911 Maeterlinck: ”Jag har aldrig sett hår vara så levande.”

1912 Hauptmann: ”Ja har läst, att hela eländet kommer från byrikraterna.”

1913 Tagore: ”THE dry river-bed finds no thanks for its past.”

1914 Ball: ”hej tatta gôrem”

1915 Rolland: ”Opinionen är en fal slinka, äran en struntsak och eftervärlden en kloakgrop.”

1916 von Heidenstam: ”Ack varföre lägga beständigt våra bedrägliga ord på gudarnas läppar!”

1917 Gjellerup: ”Vi kommo till ångbåten i lagom tid.”

1917 Pontoppidan: ”Han såg deras barn springa och leka på stranden som en skara glada fåglar … inga bleksiktiga kulturmissfoster i sammetsblusar och med lillgamla drag, utan en sund och härdad afkomma med hälsans rosor på kinderna och böljeblåa ögon!”

1918 Conrad: ”He cried in a whisper at some image, at some vision – he cried out twice, a cry that was no more than a breath: ‘The horror! The horror!’”

1919 Spitteler: ”Det är alltså verkligen möjligt att ett kvinnoväsen, åt vilket ödets ynnest skänkt den lotten att få andas evighetsluft i gemenskap med en utvald, kan föredraga att med första bästa skäggiga individ vada ut i familjelivets träsk!”

1920 Hamsun: ”Jeg gik og graat hele Gaten nedover, følte mere og mere Medynk med mig selv og gjentok Gang paa Gang et Par Ord, et Utrop som atter drev Taarerne frem naar de vilde stanse: Herregud jeg har det saa ondt! Herregud, jeg har det saa ondt!”

1921 France: ”Det finns skenheliga knän, egoistiska armbågar, arroganta axlar och snälla ryggar.”

1922 Benavente: ”Mitt förutseende anticiperar allt.”

1923 Yeats: ”That is no country for old men.”

1924 Reymont: ”Endast ett fåtal gäster voro nu kvar, nästan uteslutande polacker, spetsarna av Lodz’ intelligens, vilka vid miljonärernas avflöde trängde sig fram mitt i salongen och intogo de övergivna platserna.”

1925 Shaw: ”Attention and activity lead to mistakes as well as to successes: but a life spent in making mistakes is not only more honorable but more useful than a life spent doing nothing.”

1926 Deledda: ”Han hade kunnat bli en god bonde, och i stället ha vi gjort honom till en usel och improduktiv tänkare, kanske en anarkist!”

1927 Bergson: ”Men filosofin bör vara en strävan att höja sig över det mänskliga planet.”

1928 Undset: ”Aagot virkade energiskt på en vit sjal av epidemiskt gångbart slag.”

1929 Mann:

Buddenbrooks ”Han är inte vacker, det skall gudarna veta, nej, vacker är han inte … men han är i alla fall i högsta grad presentabel, och man kan när allt kommer omkring inte begära att ett får skall ha fem ben, om du ursäktar att jag uttrycker mig som en köpman!”

Bergtagen ”Ja, min Gud, låt mig känna doften av din knäskåls hud, under vilken den snillrikt formade ledkapseln utsöndrar sin smörjande olja!”

Doktor Faustus ”Det är bättre att få huvudvärk av kanon-, fuga- och kontrapunkt-exercitier än av att vederlägga Kants vederläggning av gudsbevisen.”

1930 Lewis: ”In other countries, art and literature are left to a lot of shabby bums living in attics and feeding on booze and spaghetti, but in America the successful writer or picture-painter is indistinguishable from any other decent business man.”

1931 Karlfeldt: ”Nyss drog ett högsällt lik förnämligt genom staden.”

1932 Galsworthy: “How could he fall, when his soul abhorred circumstances which render a fall possible – a man cannot fall off the floor!”

1933 Bunin: ”Selichov var en egenkär man som i regeln alla småväxta.”

1934 Pirandello: ”Det som för er är en illusion, som ni skall skapa, det är däremot för oss det enda verkliga.”

1935 Lorca: ”Alltsen jag gifte mej har jag dag och natt grubblat på vems skulden var, och varje gång jag tänker på det, kommer det fram en ny skuld som äter opp den andra; men alltid finns det skuld!”

1936 O’Neill: ”Why can’t the dead die!”

1937 Martin du Gard: ”Nej minsann, dom där söta-Jesus-prästerna, dom tilltalar mig inte.”

1938 Buck: ”He accepted this strangeness and that without questioning why anything was, except that in this day this thing came.”

1939 Sillanpää: ”Men man kan bevara kyskhet på många sätt och besudla den på många sätt, ibland kan man med samma medel bevara kyskheten som man en annan gång besudlar den.”

1940 Musil: ”Fastän min vän således inte hade någon karaktär på den tiden så var han ändå inte utan.”

1941 Cather: ”Clara Vavrika was tying a wine-colored ribbon about her throat when Johanna appeared with her coffee.”

1942 Lewis: ”Ett skratt sprängfullt av hat, utan hopp om att höras, avklippt som en fiolsträng.”

1943 Sackville-West: ”I tear secrets from your yielding flesh”

1944 Jensen: ”Hans trängtan efter människor avtog icke obetydligt, sedan han försökt ett dussin stycken.”

1945 Mistral: ”Och jag går över ängarna tigande, med stor varsamhet: jag tror att träd och föremål har sovande barn, som de vakande lutar sig över.”

1946 Hesse: ”Den som mottar kallelsen, tar därigenom emot inte bara en gåva och en befallning utan även en skuld, liksom soldaten som hämtas ur sina kamraters led och blir befordrad till officer är dess värdigare denna befordran, ju mer han betalar den med en känsla av skuld, ja dåligt samvete gentemot sina kamrater.”

1947 Gide: ”Men kära Gertrude, för att få barn måste man vara gift.”

1948 Eliot: ”By the waters of Leman I sat down and wept …”

1949 Faulkner: ”She was bound naked on her back on a flat car moving at speed through a black tunnel, the blackness streaming in rigid threads overhead, a roar of iron wheels in her ears.”

1950 Russell: ”Den människa som är alldeles obesmittad av filosofi går genom livet fången i de fördomar som härleder sig från sunda förnuftet, från de gängse trosföreställningarna i hennes eget tidevarv eller hennes eget land och från övertygelser som växt fram i hennes medvetande utan hennes medvetna förstånds medverkan eller samtycke.”

1951 Lagerkvist:

Den knutna näven: ”Vi är fattiga, hjälplösa mitt i rikedomen.”

Gäst hos verkligheten: ”Det är väl därför alla ihåliga frasmakare skriker om den [ungdomen], då trivdes de bäst.”

1952 Mauriac: ”Vid ett tillfälle behövde jag i alla fall inte anstränga mig för att finna dig avskyvärd.”

1953 Churchill: ”I have a sad tale also to tell of the perversity of butterflies.”

1954 Hemingway: ”One never gets anywhere by discussing finances.”

1955 Laxness: ”Men det blir du aldrig friad från, prostgubbe, att du är den dödtråkigaste tjatare och gnatare som jag nånsin har haft olyckan att stöta på i livet, och jag har ändå umgåtts med både negrer och sodomister.”

1956 Jiménez: ”Och flickan, i sin vita klänning, med ansiktet som förklarat – av glädjen och av sjukdomens feberhetta – red genom stadens gator lik en ängel på väg mot en sydlig himmel.”

1957 Camus: ”Trots min goda vilja kunde jag inte godta denna hänsynslösa visshet.”

1958 Pasternak: ”Hennes armar kom en att häpna på samma sätt, som man kan förundra sig över ett upphöjt tänkesätt.”

1959 Quasimodo: ”Än är med sten och slunga du beväpnad, man av min tid!”

1960 Perse: ”Våra jungfrur skola gnägga som ston vid Sofistens portar.”

1961 Andric: ”Som alltid, i varje olycka, var de första dagarna i Helvetets förgård de värsta och svåraste.”

1962 Steinbeck: ”I like it because it hasn’t any meaning you can see, and still it does seem to mean something, I can’t tell what.”

1963 Seferis: ”Vårt land är stängt, överallt berg som dag och natt har den låga himlen till tak.”

1964 Sartre: ”Värdinnan var där, jag var tvungen att ligga med henne, men det var bara av artighet.”

1965 Sjolochov: ”Högt över stäppen låg Vintergatan likt ett kostbart, silversmitt kosackbälte över den mörka himlen.”

1966 Agnon: ”Men varje fattig har sitt eget öde.”

1966 Sachs: ”Eld, eld

tuppkammar av eld

gal förräderi –”

1967 Asturias: ”I ett hus finns det så många föremål som är osams med sin ägare.”

1968 Kawabata: ”’Nu måste man äta sköldpadda’, fortsatte Ryusuke.”

1969 Beckett: ”Broods, realizes he is recording silence, switches off, broods.”

1970 Solzjenitsyn: ”Om så bara för ett ögonblick vill man känna att någon föredrar en framför alla andra och att man fortfarande är finast och bäst.”

1971 Neruda: ”Och sedan kom blodet och askan.”

1972 Böll: ”Det kommer att regna telegrafiska rumsbeställningar.”

1973 White: ”It is a dismal fact that, to know one is not as dull as one can sound, does not help in the least.”

1974 Johnson: ”Hör du Leonard, om vi skull försöka få dej på hospitale?”

1974 Martinson: ”Vid fyrtio års ålder utvandrade hon från detta snustuggarland, som inte hade något annat namn på en fyrtiårig skönhet än snusgumma eller rappekäring.”

1975 Montale: ”Och om jag talar, lyssnar jag förstummad / till denna röst som redan halvutplånad / går ner i skalan och förtonar där.”

1976 Bellow: ”Readiness to answer all questions is the infallible sign of stupidity.”

1977 Aleixandre: ”Den oändliga natten har fallit över mina steg.”

1978 Singer: ”Calman kom snart underfund med att det är lika svårt för en rik man att vara girig som det är för en fattig att vara slösaktig.”

1979 Elytis: ”And the birds got angry at us, thinking we paid no attention to their words – or because we had perhaps made creation ugly for no reason.”

1980 Milosz: ”Från år till år växer det inom oss till dess / det får ett fäste, / och jag förstod det så som du: likgiltighet.”

1981 Canetti: ”Romaner borde vara förbjudna av hänsyn till statens väl.”

1982 García Márquez: ”Andra gången de fann honom sönderhackad av gamarna på samma kontor, med samma kläder och i samma ställning, var ingen av oss tillräckligt gammal för att minnas vad som hände första gången, men vi visste att inget bevis på hans död var slutgiltigt, för det fanns alltid en annan sanning bortom sanningen.”

1983 Golding:

 Lord of the Flies ”We’re English; and the English are best at everything.”

 Free Fall ”An injury to the innocent cannot be forgiven because the innocent cannot forgive what they do not understand as an injury.”

1984 Seifert: ”När livets buske brinner ner är erfarenhet värdelös.”

1985 Simon: ”Ni vet inte vad ni talar om ni är inte fattig jag menar inte den här historien med arvet men redan innan ni har aldrig varit fattig att vara fattig är att hela tiden ha lust till något så är det vet ni vad det är att ständigt ha lust till något ha lust om en fattig vinner på lotteri går han genast och gör av med sina pengar för att köpa allt han alltid har haft lust till men ni om man radade upp tio miljoner framför er på bordet är jag säker på att ni inte ens skulle gå och köpa er en ny regnrock”

1986 Soyinka: ”The one who rode on the devil’s own horse?”

1987 Brodsky: ”I hela världen hörs inget annat än snöns frasande längs de mörka vägarna.”

1988 Mahfouz: ”Hon är min kusin och jag vill gärna gifta mig”

1989 Cela: ”… don Roque tar en klunk av sitt öl, sedan tar han fram tobakspungen och cigarrettpapperspaketet, don Roque använder Indio Rosa, ett papper i ordentliga bitar som man kan rulla kraftiga, karlaktiga cigarretter av, härliga cigarretter, såna som cigarretter ska vara, inte såna där syfilitiska små papperslappar som folk i allmänhet använder …”

1990 Paz: ”Att i all oändlighet lära känna din kropp, sova vid dina bröst, vakna i din strupe, glida nerför ryggens kanal, förlora sig i din nacke, sjunka ända ner i din mage…”

1991 Gordimer: ”They were educating themselves for their world in Southern Africa in the way the school helplessly abetted, teaching them at morning prayers to love thy neighbour as thyself before they sat down for the day in classrooms where only white children were admitted.”

1992 Walcott: ”I believe the God I don’t believe in will reward you, because of your hard work.”

1993 Morrison: ”Anything dead coming back to life hurts.”

1994 Oe: ”Jag tyckte Ior var ett vackert namn, men själv kanske han tyckte att man gjorde narr av honom. Om det nu är på det viset, då har vi gjort något oförlåtligt – och det dessutom i tjugo år!”

1995 Heaney: ”What looks the strongest has outlived its term.”

1996 Szymborska: ”Jag gillar kartor för att de ljuger.”

1997 Fo: ”Jag är ju i alla fall din fru … och du har till och med gift dej med mej i kyrkan, inte i rådhuset, som med vilken apa som helst!”

1998 Saramago: ”Vissa harmoniska relationer skapas och upprätthålls tack vare ett invecklat system av små osanningar och avståenden, ett slags gemensam koreografi av rörelser och ställningar som man kan sammanfatta i det aldrig tillräckligt ofta upprepade ordstävet, eller snarare tänkespråket, Vad du vill att andra ska förtiga, det tig med själv.”

1999 Grass: ”Det är bäst att säga redan från början att jag tillhörde de lyckade spädbarn vilkas andliga utveckling redan vid födseln är avslutad och i fortsättningen bara behöver bekräftas.”

2000 Xingjian: ”En daoist sitter och läser på sängkanten.”

2001 Naipaul: ”Death was the motif; it had perhaps been the motif all along.”

2002 Kertész: ”Det är förmodligen tråkigt att vara död, men med tiden vänjer man sig (som vid allt annat) antagligen även vid det.”

2003 Coetzee: ”He felt hungry but did nothing about it.”

2004 Jelinek: ”Jag tror att du ska lägga dig ner, så att jag kan skaffa undan dig på ett anständigt och miljövänligt sätt, du måste ju också bli undersökt, jag har ordnat en säck till dig, vilken var det nu igen?”

2005 Pinter: ”In reality, they were the kind of people, who, if the gates of heaven opened to them, all they would feel would be a draught.”

2006 Pamuk: ”Min kropp har stött bort tyskan, och det är så jag har kunnat bevara min renhet och min själ.”

2007 Lessing: ”As there is no limit to the amount of sleep to which the human body can be made to accustom itself, she slept hours every day, so as to hasten time, so as to swallow great gulps of it, waking always with the satisfactory knowledge that she was another few hours nearer deliverance.”

2008 Le Clézio: ”Hans renlighetsiver tog sig överraskande uttryck, som att tvätta händerna med sprit och flambera dem med en tändsticka.”

2009 Müller: ”Jag som hade övat tigandet så länge och dessutom hade tagit med mig min långsamma kropp från byn och som först inte talade alls och sedan talade en torftig rumänska, jag blev hämmad av detta tvång att tala.”

2010 Llosa: ”Jag kan skriva tio kärleksbrev på en timme.”

2011 Tranströmer: ”Det gör ont att gå genom väggar, man blir sjuk av det / men det är nödvändigt.”

2012 Mo Yan: ”Varje svin är en bomb riktad mot imperialister, revisionister och reaktionärer, och denna gamla sugga har skänkt oss sexton små missiler.”

2013 Munro: ”But when they got to Chicago and located the restaurant it turned out he didn’t own it but had only worked there and he had quit some time before.”

2014 Modiano: ”Denne hade tillbragt fyrtio år av sitt liv på badstränder eller vid simbassänger, älskvärt konverserande sommargäster och rika dagdrivare.”

2015 Aleksijevitj: ”Lyckan är bortom bergen, men olyckan hänger över axlarna …”

2016 Dylan: ”For them that think death’s honesty / Won’t fall upon them naturally / Life sometimes must get lonely”

2017 Ishiguro: ”How will you and your husband prove your love for each other when you can’t remember the past you’ve shared?”

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Follow Litteraturpristagarna on WordPress.com

Ange din epostadress för att följa denna blogg och få meddelanden om nya inlägg.

%d bloggare gillar detta: